فروش سرور مجازی ارزان,خرید سرور مجازی ارزان,فروش vps ارزان,خرید vps ارزان

سرور مجازی ارزان,VPS ارزان | سرور

سرور

سرورهای فوق العاده عالی برای بازی

انتخاب سیستم عامل های سرور را انتخاب کنید

همه از برنامه های اختصاص داده شده ما به شما اجازه انتخاب سیستم عامل مورد نظر خود را در هنگام ساخت سرور شما

ویندوز

ویندوز

ویندوز

ویندوز

ویندوز

ویندوز

انتخاب آسان برای استفاده کنترل پانل مدیریت برای سرور اختصاصی خود را

همه چیز در مورد سرور اختصاصی خود را قابل تنظیم است، از جمله که کنترل پانل مدیریت شما می خواهم به استفاده از

طراح گرافیک از این متن ساختگی استاندارد در صنعت از زمان 1500s بوده است.

طراح گرافیک از این متن ساختگی استاندارد در صنعت از زمان 1500s بوده است.

طراح گرافیک از این متن ساختگی استاندارد در صنعت از زمان 1500s بوده است.

سرور مجازی (VPS) ایران

خرید سرور مجازی ایران دیتاسنتر رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک آسیاتک 1024mb 25 گیگ هارد SATA 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 280,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو آسیاتک 2048mb 25 گیگ هارد SATA 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 290,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه آسیاتک 4096mb 35 گیگ هارد SATA 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 310,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار آسیاتک 6144mb 50 گیگ هارد SATA 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 320,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) ایران هارد پرسرعت SSD

خرید سرور مجازی ایران هارد پرسرعت SSD دیتاسنتر رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک آسیاتک 1024mb 25 گیگ هارد SSD 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 370,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو آسیاتک 2048mb 25 گیگ هارد SSD 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 345,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه آسیاتک 4096mb 35 گیگ هارد SSD 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 365,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار آسیاتک 6144mb 50 گیگ هارد SSD 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 380,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) آلمان

خرید سرور مجازی آلمان دیتاسنتر رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک هتزنر 1024mb 50 گیگ هارد SATA 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 320,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو هتزنر 2048mb 75 گیگ هارد SATA 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 345,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه هتزنر 4096mb 100 گیگ هارد SATA 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 365,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار هتزنر 6144mb 200 گیگ هارد SATA 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 380,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) آلمان با هارد پرسرعت SSD

خرید سرور مجازی آلمان با هارد پرسرعت SSD دیتاسنتر رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک هتزنر 1024mb 25 گیگ SSD 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 320,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو هتزنر 2048mb 25 گیگ SSD 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 345,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه هتزنر 4096mb 35 گیگ SSD 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 365,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار هتزنر 6144mb 50 گیگ SSD 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 380,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) آمریکا

خرید سرور مجازی آمریکا دیتاسنتر رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک کولوکراسینگ 1024mb 30 گیگ هارد SATA 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 320,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو کولوکراسینگ 2048mb 35 گیگ هارد SATA 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 345,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه کولوکراسینگ 4096mb 50 گیگ هارد SATA 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 365,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار کولوکراسینگ 6144mb 100 گیگ هارد SATA 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 380,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) آمریکا با هارد پرسرعت SSD

خرید سرور مجازی آمریکا SSD دیتاسنتر رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک کولوکراسینگ 1024mb 25 گیگ هارد SSD 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 320,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو کولوکراسینگ 2048mb 25 گیگ هارد SSD 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 345,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه کولوکراسینگ 4096mb 35 گیگ هارد SSD 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 365,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار کولوکراسینگ 6144mb 50 گیگ هارد SSD 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 380,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) فرانسه

خرید سرور مجازی فرانسه دیتاسنتر رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک ovh 1024mb 30 گیگ هارد SATA 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 320,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو ovh 2048mb 35 گیگ هارد SATA 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 345,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه ovh 4096mb 50 گیگ هارد SATA 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 365,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار ovh 6144mb 100 گیگ هارد SATA 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 380,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) فرانسه با هارد پرسرعت NVMe

خرید سرور مجازی فرانسه با هارد پرسرعت NVMe دیتاسنتر رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک ovh 1024mb 25 گیگ NVMe 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 325,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو ovh 2048mb 25 گیگ NVMe 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 345,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه ovh 4096mb 35 گیگ NVMe 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 365,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار ovh 6144mb 50 گیگ NVMe 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 430,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) وارز ( بدون abuse )

خرید سرور مجازی وارز موقعیت رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک آمریکا 1024mb 25 گیگ هارد SATA 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 395,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو آمریکا 2048mb 25 گیگ هارد SATA 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 400,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه آمریکا 4096mb 35 گیگ هارد SATA 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 420,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار آمریکا 6144mb 50 گیگ هارد SATA 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 435,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

سرور مجازی (VPS) وارز ( بدون abuse ) با هارد پرسرعت SSD

خرید سرور مجازی وارز با هارد پرسرعت SSD موقعیت رم هارد CPU تعدادهسته cpu ترافیک سرعت پورت آپتایم ماهانه سفارش (تحویل خودکار فوری)
پلان یک آمریکا 1024mb 25 گیگ SSD 1000MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 415,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان دو آمریکا 2048mb 25 گیگ SSD 1800MHz 1 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 425,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان سه آمریکا 4096mb 35 گیگ SSD 3000MHz 2 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 445,000 تومان ماهانه ثبت سفارش
پلان چهار آمریکا 6144mb 50 گیگ SSD 4000MHz 3 نامحدود 1گیگابایت 99.9% 480,000 تومان ماهانه ثبت سفارش

چرا ما یک میزبان خوب و حسابی برای شما هستیم ؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

عنوان باکس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

عنوان باکس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

عنوان باکس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

برخی از مهمترین سوالات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

ارسال یک سوال

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

تمامی حقوق برای بربید سرور محفوظ می باشد.